Povinné zverejňovanie

Povinne zverejnené zmluvy na našom webovom sídle.

Základné informácie o projekte

Názov: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby (stavebné práce)

Dátum uverejnenia:  21. 12. 2021

Cena diela vrátane DPH: 215 222,56€

Viac informácií

Názov: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby (stavebné práce)

Dátum uverejnenia:  11. 02. 2022

Viac informácií

Názov: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby (stavebné práce)

Dátum uverejnenia:  24. 03. 2022

Viac informácií

Názov: Externé riadenie projektu Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby

Dátum uverejnenia:  21. 12. 2021

Cena diela vrátane DPH: 4 827,60€

Viac informácií

Názov: Externé riadenie projektu Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby

Dátum uverejnenia: 31. 03. 2022

Viac informácií

Názov: Wellness & Spa – technológie a zariadenia“

Dátum uverejnenia: 09. 03. 2023

Kúpna cena vrátane DPH: 21 120,90 €

Viac informácií